เครื่องเจียรลม

Our air die grinders and air angle grinders are economical, long-life tools with throttle levers designed to prevent accidental starting and to give you excellent speed control. All Ingersoll Rand air grinders are compact, lightweight, easy to handle and include all bearing construction for the utmost in durability.


สำหรับงาน เตรียมผิว วัสดุ ทางบริษัท TECHNOHUB ขอนำเสนอ เครื่องเจียร ลม ชนิดต่าง ๆ ให้เลือก ใช้ดังนี้ เครื่องเจียรลม 90, เครื่องเจียรคอตรง, เครื่องเจียรคอ90

Showing 1–16 of 20 results