HOW TO ORDER

วิธีการสั่งซื้อสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ

ทำการสั่งผ่าน web

1. ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการเข้าไปยังตะกร้าสินค้า
2. ทำการตรวจสอบและปรับปรุงจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ แล้วกดปุ่ม Update Subtotal
3. ท่านสามารถนำสินค้าออกจากตะกร้าสินค้าได้ด้วยการกดปุ่ม Remove บริเวณด้านข้างของสินค้า
4. ทำการกดปุ่ม Check Out เพื่อแสดงสรุปรายการสินค้า
5. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่ง หรือ หากท่านเคยทำการสั่งซื้อกับทางเราแล้วให้ทำการกรอก e-mail และ password และกดปุ่ม login เพื่อให้ระบบกรอกข้อมูลให้ท่านอัตโนมัติ
6. กดปุ่ม Submit Order เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับรับหมายเลข Order Number
7. ทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหมายเลข Order Number มาทาง e-mail หรือ Fax
8. รอรับสินค้าที่บ้านท่านได้ทันที

ทำการสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์โดยทำการบอกรุ่นสินค้าที่ต้องการ
1. ทำการจดรุ่นสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้ว โทรมาที่หมายเลข 02-136 3980-1, 086-340-3868
2. เจ้าหน้าที่จะทำการรับเรื่องและอธิบายท่านถึงวิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
3. หลังจากดำเนินการเรื่องชำระเงินแล้วทางบริษัทจะส่งสินค้าให้ท่านทันที

หมายเหตุ: สินค้าบางรายการมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถแสดงราคาให้ท่านได้ทันที โดยใน website จะแสดงราคาเป็น 0 ถ้าท่านต้องการทราบราคาสินค้า ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ submit order ที่มีรายการดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้ท่านต่อไป

วิธีการชำระเงิน

– ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

[table id=1 /]

 

แฟ็กซ์ใบโอนเงินเข้ามาที่หมายเลข 02-136-3982 หรือ Email: info@technohub.co.th