Arm system

Arm system

Arm system ถูก ออกแบบมา สำหรับงานยกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. ภายใต้การเคลื่อนที่ แขน. โดยมีการ ออกแบบ โดยมี 2 จุดหมุน หมุนได้ 360 องศา ซึ่งสามารถ ออกแบบ จุดยึดได้ทั้ง แบบ ตั้งพื้น และ แบบ เคลื่อนที่ (More information please feel free to contact us.)

Category: Tag:

Description

Arm system

Arm system ถูก ออกแบบมา สำหรับงานยกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. ภายใต้การเคลื่อนที่ แขน. โดยมีการ ออกแบบ โดยมี 2 จุดหมุน หมุนได้ 360 องศา ซึ่งสามารถ ออกแบบ จุดยึดได้ทั้ง แบบ ตั้งพื้น และ แบบ เคลื่อนที่ (More information please feel free to contact us.)

Feature & Benefits

  • Articulating boom – Over-under boom design with single pivot point for 360° articulation
  • Integral balancer – integrated 150 lb (65 kg) balancer
  • Flexible mounting – Carriage mounted for overhead rail transfer applications or column mounted for stationary applications
  • Flexible reach – Arm lengths of 6 ft (1.83 m), 7 ft (2.13 m), 8 ft (2.44 m), 9 ft (2.74 m), and 10 ft (3.05 m) available